Organisatie

Harambee in Nederland

In Nederland bestaat het bestuur van Harambee momenteel uit vijf personen. Het bestuur kent elkaar via werk of vriendschap en er bestaat bij iedereen een sterke band met Kenia. Sommige bestuursleden kennen de situatie in Kenia, omdat ze voor werk of privé doeleinden al meerder keren zijn geweest.

De belangrijkste taak die Harambee-Nederland uitvoert is het inzamelen van gelden voor de jongeren in Kenia.
Via post, e-mail en social media (b.v. Facebook) onderhoudt het comité contact met Kenia over de vorderingen en ontwikkelingen aldaar. De communicatie en het overmaken van gelden is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij kennen (een aantal van) de bestuursleden in Kenia persoonlijk en weten dat zij goed toezicht houden op een goede gang van zaken. Een keer per jaar ontvangt het comité in Nederland een begroting uit Kenia voor het volgende jaar en bekijkt of alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Zo nu en dan maken leden van het bestuur in Nederland een privé-reis naar Kenia en proberen dan altijd contact te hebben met het bestuur aldaar of jongeren op te zoeken om te kijken hoe het met hen gaat. De reiskosten worden niet uit Harambee-gelden betaald.
Het bestuur in Nederland houdt zo goed mogelijk contact met de donateurs en sponsors in Nederland. We streven er naar om minstens een keer per jaar een nieuwsbrief te sturen en we houden de website bij, zowel de Nederlandse als Engelse versie.

Harambee in Kenia

                        In Kenia hebben we contact met onze counterpart, net zoals hier een groep mensen die een Harambee-comité hebben opgericht. Deze mensen kennen we via bijvoorbeeld persoonlijk contact via COS Limburg (centrum voor internationale samenwerking) of het voormalig jongeren uitwisselingsproject Holland World Youth. Momenteel bestaat het comité in Kenia uit mensen die een band hebben met onderwijs alsmede medewerkers van de East African Wildlife Society (EAWS). Het comité in Kenia begeleidt “onze” jongeren en houdt ons in Nederland op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij dragen ook nieuwe jongeren voor die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.
Sinds 2005 zijn een aantal mensen in het bestuur van Harambee Kenia gestapt, die zelf ooit door Harambee gesponsord werden en nu een baan hebben. Zij willen zich nu gaan inzetten voor de stichting, omdat ze zelf hebben meegemaakt hoe geweldig dat het is als je de opleiding hebt kunnen afmaken. Het comité in Kenia zet zich ook ter plekke in om fondsen te werven. Regelmatig boekt de stichting Harambee Nederland een bedrag over naar het comité in Kenia en zij zorgen dat het schoolgeld e.d. betaald wordt. Regelmatig ontvangen we bericht van de jongeren over de voortgang van de studie.

Een aanvraag voor steun van Harambee wordt altijd in Kenia beoordeeld, het comité in Kenia kent de situatie ter plekke heel goed en kan een goede inschatting maken. Het comité in Kenia ziet er op toe dat er toezicht is op het goed besteden van het geld.

Overleg in Kenia met voorzitter Matje Mattheij van Harambee Nederland en bestuursleden van Kenia tijdens een bezoek aan Kenia.

Bestuursleden overleggen

 

Sponsoren

 
 
U bevindt zich hier: Home Over ons Organisatie