Stichting Harambee - Opleiding voor jongeren in Kenia voor een beter toekomstperspectief
 

Stichting Harambee heeft de ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij voldoen aan deze voorwaarden. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden op de website van de belastingdienst.

Onderdeel van deze ANBI status is het publiceren van een jaarverslag en het beleidsplan. Het RSIN / fiscaal nummer) van Harambee is 8032.54.143

Geschiedenis

Stichting Harambee bestaat sinds 1994. Het idee ontstond naar aanleiding van een bezoek van de huidige voorzitter toen ze voor werk in Kenia was. Voorzitter Matje Mattheij vertelt: “Wachtend op de bus naar mijn werk kwam ik elke ochtend een jongeman tegen, die bij de bushalte geroosterde mais en snoepjes verkocht. Ik vroeg aan mijn Keniaanse collega Reginald wat er voor hem nodig was om meer te bereiken dan straatverkoper zijn met een olievat en kartonnen plaat als toonbank. Reginald zei dat een administratieve opleiding hem verder kon brengen. Weer terug in Nederland zamelde ik 500 gulden bij elkaar met vrienden en stuurde dat op naar Reginald. Hij betaalde de opleiding en zo kon hij van Coca-cola een kiosk krijgen, puur omdat hij zijn administratie goed op orde had. Inmiddels is hij groothandelaar van frisdranken in Nairobi en het gaat hem goed. De inzameling van de bijdrage voor die jongeman was niet zo moeilijk en samen met een aantal Nederlandse collega’s besloten we dat we dat wel voor meer Keniaanse jongeren konden doen en richtten daarvoor een stichting op met de naam Harambee. Inmiddels hebben we honderden jongeren gesteund, Mooi he?”

Waar komt Harambee dan vandaan? Harambee is overgenomen uit het Kiswahili. Het betekent letterlijk ‘samen vooruit duwen’ en dat is wat we met Stichting Harambee proberen te bereiken.

  

 

 

Neem contact met ons op!

+31 (0)6 - 208 33587


harambee@live.nl